Kaldırma Ekipmanları (Sapan, Mapa, Yük Traversleri vb.) Periyodik Kontrolleri

Kaldırma Ekipmanları, beyan edilen yükün en az 1,25 katını, dinamik deneyde ise 1,1 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte dayanıklılık ve yeterlikleri bir yılı aşmayan sürelerle kontrol edilir.

Periyodik kontroller ilgili standartlarda belirtilen kriterlere uygun olarak konusunda uzman makine mühendislerimiz tarafından yapılır.

Kapasitesinin altında kullanılacak kaldırma ekipmanlarında beyan edilen kaldırılacak azami yük, işveren tarafından beyan edilen kaldırılacak maksimum ağırlıktır.