Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrolü

Kızgın yağ kazanları saniyede yüksek sıcaklıklara ihtiyaç duyulan proseslere ısı transferi için kullanılır. Kızgın yağ kazanları yatık ve dik tip olarak iki şekilde imal edilir.

Kızgın yağ kazanı kullanım avantajları

• Isı iletim yağlarının ısıl iletkenlik katsayıları diğer akışkanlara göre yüksektir.
• Yüksek sıcaklıklarda düşük basınçlarda çalışabilirler.
• Isı iletim yağı buhar sistemleri gibi şartlandırma gerektirmez fakat spesifik özelliklerinin analiz takibini gerektirir.
• Isı iletim yağları doğru kullanım ile korozyona neden olmaz.
• Mineral ısı iletim yağları ile max. 320 ̊C sıcaklığında çalışılabilir.
• Isı iletim yağları kullanım sıcaklığı ve koşullarına bağlı olarak ömrü uzundur ve kayıplar minimumdur.
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre basınçlı kaplarda temel prensip olarak hidrostatik test yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1,5 katı ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılır. Ancak iş ekipmanının özelliği ve işletmeden kaynaklanan zorunlu şartlar gereğince hidrostatik test yapma imkânı olmayan basınçlı kaplarda hidrostatik test yerine standartlarda belirtilen tahribatsız muayene yöntemleri de uygulanabilir. Bu durumda, düzenlenecek periyodik kontrol raporlarında bu husus gerekçesi ile birlikte belirtilir.