Genleşme Tankı periyodik kontrolü

Özellikle ısıtma sistemlerinde ısının sisteme gönderilmesi için basınç önemli bir konudur. Elde edilen basınç sayesinde sistemin düzgün şekilde çalışması sağlanır. Genellikle bu sistemlerde kullanılan sıvı sudur. Su ısındıkça genleşen bir maddedir. Bu nedenle sistemin zarar görmemesi için genleşme tankları kullanılması gerekmektedir.
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre basınçlı kaplarda temel prensip olarak hidrostatik test yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1,5 katı ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılır. Ancak iş ekipmanının özelliği ve işletmeden kaynaklanan zorunlu şartlar gereğince hidrostatik test yapma imkânı olmayan basınçlı kaplarda hidrostatik test yerine standartlarda belirtilen tahribatsız muayene yöntemleri de uygulanabilir. Bu durumda, düzenlenecek periyodik kontrol raporlarında bu husus gerekçesi ile birlikte belirtilir.