Sanayi Gazları (LPG, Azot, Hidrojen vb.) Depolama Tankları Periyodik Kontrolleri

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre standartlarda aksi belirtilmediği sürece Sanayi Gazları Depolama Tanklarının (LPG, Azot, Hidrojen vb.) Periyodik kontrol ve muayeneleri ilgili standartlarda belirtilen kriterlere göre konusunda uzman makine mühendislerimiz tarafından yılda bir yapılır.