Kara Tankeri Tankları (Mazot, Sıvı Kauçuk, Silobaz vb.) Periyodik kontrol ve muayeneleri ilgili standartlarda belirtilen kriterlere göre konusunda uzman makine mühendislerimiz tarafından yılda bir yapılır.