Akreditasyon uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilen çalışmaların ve dolayısıyla bu çalışmalar sonucunda düzenledikleri uygunluk teyit belgelerinin (deney ve muayene raporları, kalibrasyon sertifikaları, yönetim sistemi belgeleri, ürün belgeleri, personel belgeleri vb) güvenilirliğini ve geçerliliğini desteklemek amacıyla oluşturulmuş bir kalite altyapısıdır. ( www.turkak.org.tr )

Akreditasyon örnekleri iş yaşamında kalite yönetim sistemi, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi, çevre yönetim sistemi gibi alanlarda yaygın olarak görülmektedir.

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili periyodik kontroller ve teknik ölçümler muayene kuruluşlarının akreditasyon şartlarını belirten TS EN ISO/IEC 17020:2012 “Uygunluk Değerlendirmesi- Çeşitli Tiplerdeki Muayene Kuruluşlarının İşletimi İçin Şartlar” standardı çerçevesinde yapılmaktadır.
TS EN ISO/IEC 17020 standardına göre muayene kuruluşları A, B, C Tipi olarak gruplanmıştır. A Tipi Muayene Kuruluşları konunun taraflarından bağımsız ve tarafsız olmalı, bağımsızlığı ve tarafsızlığı sağlayacak şartlara uymalıdır.

Ülkemizdeki yasalara göre bazı mal ve hizmetleri sunanların akredite olmuş olması bir zorunluluktur. Örneğin Asansör Yıllık Periyodik Kontrolü’nü yapacak kuruluşlar A Tipi Muayene Kuruluşu olarak akredite olmuş olmalıdır.

Akreditasyon’un yasal zorunluluk olmadığı durumlarda akreditasyon kurum ve kuruluşlar açısından tercih edilirlik sağlamaktadır:

  •  Muayene kuruluşunun personelinin bağımsız ve tarafsızlığını sağlayacak önlemleri mevcuttur.
  •  Muayene kuruluşu personelinin teknik yeterlilik açısından asgari şartları karşıladığını gösterir.
  •  Yapılan çalışmalara ilişkin bir iç denetim sistemi mevcuttur.
  •  Kullanılan ölçü aletlerinin kalibrasyonu yapılmış, dolayısıyla hata paylarının belirlenen toleranslar içinde olduğuna işaret eder.