Forklift periyodik kontrolü

Forklift, daha çok ağır sanayi sektöründe olmak üzere, istifleme, depolama, ambarlama, stoklama gibi ağır işlerin olduğu her alanda kullanılmaktadır. Genel anlamda forklift, yükleme, boşaltma ve taşıma işlemlerinde kullanılmaktadır.

İş yaşamında genellikle insan gücünün yetmediği, ağır yüklerin kaldırılması, istenilen yerlere götürülmesi ve uygun yerlere istiflenmesi için kullanılan bir iş makinasıdır.

Genel amaçlı olan forkliftlerde yükün ağırlığı aracın ağırlığıyla dengelenir. En sık kullanılan forklift tipi ‘front’ (önden yüklemeli) olanlarıdır. Derli toplu yapıları ve üstün manevra kabiliyetleri en önemli özellikleridir. Operatörün görüş alanının kısıtlı olması ise dezavantajıdır. Diğer bir tip ise ‘yandan taşımalı’ olanlarıdır. Bu tipler diğerlerine göre daha uzun olan yükleri taşıyabilme özelliğine sahiptirler. Forkliftlerin büyüklükleri kullanım yerine ve amacına göre değişir. Taşıma kapasiteleri ise 0,5 tondan başlayıp 30 tona kadar değişir.

Forklift muayenesi tercihen nominal kapasite yazılarak test yapılmalıdır. Ancak, çok düşük ağırlıklarda çalışılan, ağırlık merkezi mesafesi uzun olmayan ve uygun ağırlık kesinlikle bulunamayan durumlarda. ağırlık mesafesi göz önünde bulundurularak maksimum işletme kapasitesine göre de forklift testi yapılabilir.

Forklift periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından yapılacak kontroller sonucunda forklift periyodik kontrol raporu düzenlenir. Düzenlenen belgeler, iş ekipmanının kullanıldığı sürece saklanır.