KALDIRMA VE İLETME EKİPMANLARI

BASINÇLI KAPLAR

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

Periyodik Muayene ve Ölçüm Talebi Yapın

İşletmenizi ve Emeğinizi Beraber Koruyalım

turkakTürkak tarafından 14.12.2016 Tarihinde A Tipi Muayene kuruluşu olarak akreditasyonumuz tamamlanmıştır.Şirketimiz muayene ve gözetim hizmetlerini gerçekleştirmektedir. İşletmelerde sürekli kullanılan ve insan sağlığı açısından önem arz eden Basınçlı kaplar, Kaldırma Araçları , Elektrik ekipmanları ve diğer tesisatların kontrolleri konusunda test ve muayene faaliyetlerini profesyonel ekiplerce sağlamaktadır.

Kaldırma – İletme Araçlarının Periyodik Test ve Kontrolleri  amacı, iş yerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir. İş ekipmanının güvenliğinin kurulma ve montaj şartlarına bağlı olduğu durumlarda, ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde ekipmanın, periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından kontrolü yapılmalıdır. Doğru kurulduğu ve güvenli şekilde çalıştığını gösteren belge düzenlenir.

Çalışma şeklinde değişiklikler, kazalar, doğal olaylar veya ekipmanın uzun süre kullanılmaması gibi işekipmanındaki güvenliğin bozulmasına neden olabilecek durumlardan sonra, arızanın zamanında belirlenip giderilmesi ve sağlık ve güvenlik koşullarının korunması için periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerce gerekli kontrollerin yapılması, sağlanmalıdır.

İş ekipmanlarının bakım, onarım ve periyodik kontrolleri, ilgili ulusal ve uluslararası standartlarda belirlenen aralıklarda ve kriterlerde, imalatçı verileri ile fen ve tekniğin gereklilikleri dikkate alınarak yapılır.İş ekipmanlarının bakımları (günlük, haftalık, aylık, üç aylık, altı aylık ve benzeri), ilgili standartlarda belirlenen veya imalatçının belirlediği şekilde, imalatçı tarafından yetkilendirilmiş servislerce veya işyeri tarafından görevlendirilmiş kişilerce yapılır.
Periyodik kontrol aralığı ve kriterleri standartlar ile belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılır. Belirlenen periyodik kontrol aralığının bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında bir yılı aşmaması gerekir.

Kaldırma - İletme Ekipmanları Periyodik Muayene

I am message box. Click edit button to change this text.

Basınçlı Kaplar Periyodik Muayene

I am message box. Click edit button to change this text.

LPG Stok Tankları

TS EN 12817 / TS EN 12819

LPG İkmal Tankeri

TS EN 14334

Akaryakıt İkmal Tankeri

TS EN 12972

Yangın Söndürme Sistemleri Periyodik Muayene

I am message box. Click edit button to change this text.

Tahribatsız Muayene (NDT)

I am message box. Click edit button to change this text.

Elektriksel Ölçüm ve Kontrolleri

I am message box. Click edit button to change this text.