astandarts_sayacli_mazot_tanki_periyodik_kontrol

Parlayıcı Patlayıcı Madde Depolama Tankı Periyodik Kontrolü

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre standartlarda aksi belirtilmediği sürece Parlayıcı Patlayıcı Madde Depolama Tanklarının (Mazot, Fuel Oil vb.) Periyodik kontrol ve muayeneleri ilgili standartlarda belirtilen kriterlere göre konusunda uzman makine mühendislerimiz tarafından yılda bir yapılır.